Celoškolní projekt „Hovoransko“
24. října 2012 proběhl na Základní škole T.G.M. Hovorany celoškolní projekt s názvem „Hovoransko“. Žáci se seznámili z různých pohledů s regionem, ve kterém žijí. Ti výtvarně zdatnější malovali slovácké ornamenty a postavy v krojích, jiní se zaměřili na činnost pro náš kraj typickou, vinařství. Žáci měli také možnost poznat lidové zvyky a tradice, které se v naší oblasti stále ještě udržují. Další projektové skupiny se zaměřily na charakteristiku okolních obcí, vývoj počtu obyvatelstva a na jejich znaky. Skupina děvčat připravila během tohoto dne několik typických krajových jídel. Naše skupina se zaměřila na výzkum nářečí v Hovoranech. Je známo, že v současné době pod vlivem častějšího stěhování obyvatel a pod vlivem hromadných sdělovacích prostředků dochází postupně ke stírání nářečí. Při našem výzkumu jsme se zaměřili především na starší generaci, kterou tento proces ještě příliš nezasáhl. Chtěli jsme zjistit, do jaké míry se v Hovoranech ještě nářečím mluví. Zaměřili jsme se na několik oblastí (vaření, práce na poli a na zahradě, vzpomínky na dětství, domácí práce, vinařství, lidový kroj, zabíjačka). Našim informátorům jsme kladli předem připravené otázky. Kromě těchto řízených rozhovorů jsme vycházeli také ze spontánních promluv mluvčích. Při našem výzkumu jsme spolupracovali s paní Marií Ševelovou, s paní Boženou Latíkovou a s paní Boženou Grmolcovou. Hodně nářečních slov, především z oblasti vinařství, nám poskytl také pan František Ševela. Všem patří naše poděkování za to, že našli odvahu vrátit se zpět do školy a věnovat nám jedno dopoledne. Jejich vyprávění bylo pro nás velmi zajímavé a poučné.

Slovník