logo
    Vítejte na webové stránce „Češtinářské okénko“. Zde máte příležitost procvičovat si své znalosti českého jazyka. Můžete si vybrat konkrétní téma, které si chcete procvičit.
    Součástí každého cvičení je i vyhodnocení, abyste měli zpětnou vazbu a mohli se vrátit k zadání a pomocí chyby se učit. Součástí webové stránky je i část věnovaná nářečí. Obsahuje slovník nářečních hovoranských slov, který byl sestaven v rámci celoškolního projektu „Hovoransko“ v roce 2013.
    Další zpestřující částí webové stránky jsou zajímavosti, které se týkají českého jazyka. Najdete zde zvláštnosti ve skloňování podstatných jmen, časté pravopisné chyby nebo vysvětlení některých méně používaných slov.
    Webová stránka bude neustále aktualizována a budou do ní dodávána další cvičení.
    Přeji si, aby tato stránka přispěla k upevnění vašich znalostí učiva základní školy.